Planering av komplexa webbplatser

Din framtida webbplats är resultatet av rätt planering, förstudie och behovsanalys.

Det är ofta ett tidskrävande arbete men det är nödvändigt för att undvika missförstånd och felberäkningar.

Workflow komplex webdesignFör att kunna utveckla en webbplats som fyller just dina behov genomför vi först förstudie och behovsanalys. Detta leder fram till ett koncept och en kravspecifikation för webbplatsen.

Ibland är behoven av analys stort. Och ibland är behovet mindre. Det beror på hur mycket du har arbetat igenom behoven innan du kontaktar oss. Vi gör alltid någon form av förstudie för att vi ska vara säkra på att vi förstår syftet med din webbplats. Den gemensamma förståelsen är viktig för att nå ett bra resultat där alla parter är nöjda.

Tillsammans svarar vi på frågorna

  1. Vad är er budget för projektet
  2. Vad är webbplatsens syfte?
  3. Vilka mål finns för webbplatsen?
  4. Vilka målgrupper har webbplatsen ("Personas": egenskaper, karaktärsdrag, intressen, mål)?
  5. Vilka typer av innehåll ska webbplatsen ha ("Innehållsmodeller")?
  6. Hur ska innehållet administreras löpande (redaktörer, administratörer)?
  7. Hur möter vi de olika behoven (+ funktioner, tekniska förutsättningar)?

När förstudien är klar arbetar vi fram ett koncept som beskriver i stora drag hur webbplatsen ska utformas. Konceptets syfte är att bekräfta att vi har förstått varandra samt är på rätt väg. När vi är överens fortsätter arbetet med att beskriva syften, flöden, struktur, funktionskrav och egenskaper i en kravspecifikation. Det är helt enkelt ett dokument som beskriver vilka krav webbplatsen ska uppfylla innan den är färdig.

När detta är gjort och vi har ett bra underlag kan vi också ge en offert på arbetet.

Budget

Det krävs tid, engagemang och resurser för att planera, estimera och skapa en komplex webbplats men det är viktigt att det görs grundligt. För att göra en realistisk bedömning kommer vi att behöva fråga om budget. Läs gärna artikeln "Varför frågar vi efter budget?"

Hör gärna av dig om du är intresserad att vi tillsammans gör en behovsanalys och förstudie för att kunna upprätta en kravspecifikation. Ett initialt och förutsättningslöst möte på en timme (per telefon, via SKYPE eller fysiskt) bjuder vi på. Arbetet med förstudie, analys och planering debiteras.

Berätta om ditt projekt!


Vad tycker kunderna om formfranska?

Psykolog Erling Hansen AB, logotyp

  Anna och Formfranska har varit en ovärdelig hjälp för mig att ta fram både logotyp och hemsida som uttrycker mitt företags identitet på ett sätt jag är mycket nöjd med. Mina idéer från början var bitvis oklara, och där har Anna varit en aktiv samarbetspartner som givit mig vägledning som hjälpt mig som kund att utveckla mina idéer till en slutprodukt som verkligen funkar – innehållsmässigt, tekniskt och grafiskt. Kontakten med Anna är alltid bekymmersfri och sympatisk. Jag ger Anna och Formfranska mina allra varmaste rekommendationer! 

Erling Hansen, Psykolog Erling Hansen AB

Support

Här får du hjälp med din Joomla webbplats eller andra mindre uppdrag till rabatterat pris! Supportkort är det mest prisvärda alternativet om du behöver hjälp 5 h eller mer per år.

Supporkort!

formfranska: Hemsidor, Grafisk formgivning

formfranska, Århusgatan 235, 164 45 Kista
+46 708 168855   Maila!

Innehar F-skatt.
Ledamot i Joomlaföreningen Sverige

Copyright © 2007 - 2019 . All rights reserved unless otherwise stated.

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.