Planering av komplexa webbplatser

Din framtida webbplats är resultatet av rätt planering, förstudie och behovsanalys.

Det är ofta ett tidskrävande arbete men det är nödvändigt för att undvika missförstånd och felberäkningar.

Workflow komplex webdesignFör att kunna utveckla en webbplats som fyller just dina behov genomför vi först förstudie och behovsanalys. Detta leder fram till ett koncept och en kravspecifikation för webbplatsen.

Ibland är behoven av analys stort. Och ibland är behovet mindre. Det beror på hur mycket du har arbetat igenom behoven innan du kontaktar oss. Vi gör alltid någon form av förstudie för att vi ska vara säkra på att vi förstår syftet med din webbplats. Den gemensamma förståelsen är viktig för att nå ett bra resultat där alla parter är nöjda.

Tillsammans svarar vi på frågorna

  1. Vad är er budget för projektet
  2. Vad är webbplatsens syfte?
  3. Vilka mål finns för webbplatsen?
  4. Vilka målgrupper har webbplatsen ("Personas": egenskaper, karaktärsdrag, intressen, mål)?
  5. Vilka typer av innehåll ska webbplatsen ha ("Innehållsmodeller")?
  6. Hur ska innehållet administreras löpande (redaktörer, administratörer)?
  7. Hur möter vi de olika behoven (+ funktioner, tekniska förutsättningar)?

När förstudien är klar arbetar vi fram ett koncept som beskriver i stora drag hur webbplatsen ska utformas. Konceptets syfte är att bekräfta att vi har förstått varandra samt är på rätt väg. När vi är överens fortsätter arbetet med att beskriva syften, flöden, struktur, funktionskrav och egenskaper i en kravspecifikation. Det är helt enkelt ett dokument som beskriver vilka krav webbplatsen ska uppfylla innan den är färdig.

När detta är gjort och vi har ett bra underlag kan vi också ge en offert på arbetet.

Budget

Det krävs tid, engagemang och resurser för att planera, estimera och skapa en komplex webbplats men det är viktigt att det görs grundligt. För att göra en realistisk bedömning kommer vi att behöva fråga om budget. Läs gärna artikeln "Varför frågar vi efter budget?"

Hör gärna av dig om du är intresserad att vi tillsammans gör en behovsanalys och förstudie för att kunna upprätta en kravspecifikation. Ett initialt och förutsättningslöst möte på en timme (per telefon, via SKYPE eller fysiskt) bjuder vi på. Arbetet med förstudie, analys och planering debiteras.

Hemsidor 


Vad tycker kunderna om formfranska?

Logotyp: Irnell psykologmottagning & konsult

  formfranska har utformat både min logotyp och min hemsida. Jag kan varmt rekommendera formfranska. Proffsigt, med kvalité och med träffsäkerhet för kundens behov och önskningar. 

Sofia Irnell, Irnell psykologmottagning & konsult

Support

Här får du hjälp med din Joomla webbplats eller andra mindre uppdrag till rabatterat pris! Supportkort är det mest prisvärda alternativet om du behöver hjälp 5 h eller mer per år.

Supporkort!

formfranska AB: Hemsidor, Grafisk formgivning

formfranska AB, Århusgatan 235, 164 45 Kista
+46 708 168855   Maila!

Innehar F-skatt.
Ledamot i Joomlaföreningen Sverige

Copyright © 2007 - . All rights reserved unless otherwise stated.

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.