• Hem
 • Om
 • Villkor

Villkor

 • De tjänster formfranska erbjuder riktar sig till registrerade företag samt ideella organisationer i Sverige.
 • För privatpersoner samt företag under bildande utan organisationsnummer tillämpas 100% förskottsbetalning.
 • För nya kunder tillämpas 50% förskottsbetalning.
 • Uppdraget kan påbörjas först efter mottagen beställning samt att vi fått erforderligt material (instruktioner, bildfiler, manus etc). Detta gäller såvida inte framtagning av bild och text ingår i offerten och ska utföras av oss.
 • Alla inkomna beställningar är juridiskt bindande.
 • Korrekturläsning är kundens ansvar såvida inget annat avtalats. Godkännande av skiss innebär alltså godkännande av allt innehåll.
 • I det fall vi inte skulle få respons från er inom loppet av 2 veckor under pågående arbete anser vi projektet inaktivt och fakturerar för utfört arbete. Skulle ni sen eventuellt vilja fortsätta projektet vid senare tillfälle kan vi ge ett nytt prisförslag/offert.
 • Om projektet skulle avbrytas: Den part som av någon anledning beslutar sig för att inte fullfölja projektet och därmed avbryta samarbetet ska skriftligen (via email) meddela detta så fort som möjligt till berörd motpart. Endast arbete som redan utförts före tidpunkten för detta meddelande debiteras då med 950 kr/h exkl moms. Användningsrätt övergår från formfranska till kund enbart för färdigställda originalfiler.
 • Minimidebitering per uppdrag/faktura är 1 900 kr exkl moms (2 h).
 • Under arbetsprocessen vid grafisk formgivning levereras skisser som är copyrightskyddade och ägs av formfranska. Dessa skisser får inte användas, spridas eller återskapas.
 • ANSVARSBEGRÄNSNING: Eventuella intrångsfrågor gällande copyright och varumärke samt avstämningar med övriga aktörer är kundens ansvar. formfranska gör sitt yttersta för att undvika att dylika situationer ska uppstå men kan inte ansvara för detta då det kräver prövning i varje enskilt fall.
 • Användningsrätten för tryckoriginal för artwork, logotyp och eventuella tillhörande symboler och illustrationer övergår från formfranska till kund när betalning för uppdraget mottagits. Logotypen illustrationerna får inte överlåtas/upplåtas/säljas av till tredje part. Önskar kunden köpa loss arbetsfiler finns möjlighet att förhandla om det.
 • Det är kundens eget ansvar att eventuellt skydda sitt nya varumärke. Vänd er då till PRV www.prv.se/sv/varumarke
 • Slutproducerade tryckoriginal levereras till kund och/eller tryckeri via e-mail (som bilaga eller via länk för nedladdning).
 • formfranska lagrar digital kopia på alla tryckoriginal i minst ett år och dessa kan beställas och levereras till kunden. Arbetsfiler lagras på liknande sätt.
 • formfranska förbehåller sig rätten att exponera formgivningsarbeten i referens- och portfoliosyfte.
 • GDPR: I samband med att formfranska utför uppdrag åt kund kommer relevant kontaktinformation att sparas samt även kommunikation och fakta som rör uppdraget. Skulle kund önska att informationen tas bort går det bra att höra av sig och be om det via mail. Dock måste informationen sparas minst 7 år enligt 7 kap. Bokföringslagen.
 • i övrigt tillämpas Sveriges Reklamförbunds bransch- överenskommelser såsom de sammanfattas i ”Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer”, (ALG)

Rådgivning, guidning

Vi svarar gärna på frågor, ger råd och guidar er via mail/telefon. Om ärendet tar högst 5-10 minuter bjuder vi på det men om det är mer tidskrävande behöver vi debitera arbetstiden (vårt Supportkort kan även användas för detta ändamål).

Uppdatering av programvara på Hemsidor

Vi erbjuder hjälp med löpande uppdatering av programvara på er hemsida via vårt Supportkort. Skulle ni välja bort denna möjlighet ansvarar ni själva för att hålla er programvara uppdaterad.

Vad kostar det?

Beräkning av arvode för ett avgränsat uppdrag kan antingen vara ett fast pris, timdebitering (950 kr/h exkl moms som standard) eller en kombination av dessa. Generellt avrundas påbörjad timme uppåt. Undantaget är om ni har vårt Supportkort som debiteras per halvtimme med rabatterat pris.

Standarddebitering per h är 950 kr. Minimidebitering per uppdrag/faktura är 1 900 kr (2 h). Alla priser anges exklusive moms.

Betalningsvillkor

Faktura 20 dagar netto.

Priser

 • Alla priser är angivna exklusive moms och eventuell frakt.
 • Offererat pris gäller under förutsättning att all relevant information/material för uppdraget tillhandahållits av er innan vårt arbete påbörjas. Priset inkluderar 3 mindre justeringar/korrektur (efter ert godkännande av skiss) såvida inget annat avtalats.
 • Om projektet skulle ta en riktning som gör att arbetstiden väsentligt kan komma att överstiga den vi beräknat (offererat pris) tillkommer löpande debitering per h för överskjutande del. Vi meddelar i så fall i god tid så att ni kan ta ställning till hur ni vill gå vidare.
 • Framtagning av bilder/illustrationer tillkommer såvida inget annat avtalats

Leveranstid

Eventuell beräknad leveranstid förutsätter:

 • att vi mottagit erforderligt och korrekt material från er, tex bild- och/eller textmaterial (såvida inte framtagning av bild och text ingår i offerten).
 • att ni tillhandahållit korrekt information som krävs för att utföra uppdraget
 • snabb feedback från er på korrigeringar/ändringar under arbetets gång

Leveranssätt

 • Webbplats:

  Installation på server enligt ert önskemål (under förutsättning att tekniska krav för aktuell Joomlainstallation med eventuella extensions uppfylls). Vi rekommenderar Oderland Webbhotell.

 • Logotyp:

  Originalfiler i format för web och trycksaker: ai, .eps, .png eller .jpg samt .svg.
  Eventuell Style Guide levereras som PDF.

 • Trycksaker:

  Tryckoriginal levereras till tryckeriet enligt deras önskemål (och/eller PDF för utskrift till er om ni önskar).


Vad tycker kunderna om formfranska?

Psykolog Erling Hansen AB, logotyp

  Anna och Formfranska har varit en ovärdelig hjälp för mig att ta fram både logotyp och hemsida som uttrycker mitt företags identitet på ett sätt jag är mycket nöjd med. Mina idéer från början var bitvis oklara, och där har Anna varit en aktiv samarbetspartner som givit mig vägledning som hjälpt mig som kund att utveckla mina idéer till en slutprodukt som verkligen funkar – innehållsmässigt, tekniskt och grafiskt. Kontakten med Anna är alltid bekymmersfri och sympatisk. Jag ger Anna och Formfranska mina allra varmaste rekommendationer! 

Erling Hansen, Psykolog Erling Hansen AB

Support

Här får du hjälp med din Joomla webbplats eller andra mindre uppdrag till rabatterat pris! Supportkort är det mest prisvärda alternativet om du behöver hjälp 5 h eller mer per år.

Supporkort!

Kontakt

formfranska AB, Århusgatan 235, 164 45 Kista
+46 708 168855   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Boka telefon/video-möte

Innehar F-skatt.

  Kundportal

Copyright © 2007 - . All rights reserved unless otherwise stated.

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.