Villkor

Priser

Alla priser är angivna exklusive moms.

Offererat pris gäller under förutsättning att all relevant information/material för uppdraget tillhandahållits av er innan vårt arbete påbörjas. Information, instruktioner och material behöver vara välorganiserat, korrekt och komplett.

Om projektet skulle ta en riktning som gör att arbetstiden väsentligt kan komma att överstiga den vi beräknat (offererat pris) tillkommer löpande debitering för överskjutande del. Vi meddelar i så fall så att ni kan ta ställning till hur ni vill gå vidare.

Ordinarie timtaxa är 950 kr exkl moms.

Minimidebitering per uppdrag/faktura är 1 900 kr exkl moms (2 h).

Leveranstid

Eventuellt uppskattad leveranstid förutsätter

 • att vi mottagit erforderligt och korrekt material från er, tex bild- och/eller textmaterial.
 • att ni tillhandahållit korrekt information som krävs för att utföra uppdraget
 • snabb feedback från er på korrigeringar/ändringar under arbetets gång

Leveranssätt

 • Webbplats

  Installation på server enligt ert önskemål (under förutsättning att tekniska krav för CMS och extensions uppfylls). Vi rekommenderar Oderland

 • Logotyp

  Originalfiler i format för web och trycksaker (.ai, .svg, .png eller .jpg)

 • Trycksaker

  Tryckoriginal levereras enligt tryckeriets önskemål (och/eller PDF för utskrift till er om ni önskar)

 • Digitala media

  Originalfiler för digitala media levereras till er digitalt i format enligt överenskommelse (ert önskemål eller specifikationer för aktuell plattform)

 • Indesign­mallar

  Malldokumentet har filändelse .indt och som komplement levereras även .indd och .idml som är bakåtkompatibelt för äldre versioner av Indesign.

Betalnings­villkor

Faktura 20 dagar netto (såvida inget annat avtalats).

För "förstagångskunder” gäller 50% förskott.

För privatpersoner samt företag under bildande utan organisationsnummer tillämpas 100% förskottsbetalning.

Övrigt

Som standard ingår 1 h administrativ tid för planering och kommunikation kring projektet utan extra kostnad (såvida inget annat specificerats). Möte kan hållas per telefon, via Zoom eller motsvarande. Fysiska möten och/eller administrativ tid som eventuellt tillkommer debiteras löpande med ordinarie timtaxa.

Tydlig kommunikation är det bästa sättet att effektivisera arbetet (minimera arbetstid) och undvika missförstånd. Det är viktigt att du som kund är beredd på att besvara eventuella frågor som rör projektet (tydligt och inom rimlig tid).

Ansvar för att tillhandahålla korrekt information och material för projektet ligger hos kund. För en effektiv arbetsprocess bör detta (om möjligt) ske innan arbetet påbörjas.

Arbete som eventuellt tillkommer utöver vad som är beräknat i offerten debiteras löpande med ordinarie timtaxa.

Eventuell restid debiteras med halv ordinarie timtaxa.

Korrekturläsning är kundens ansvar såvida inget annat avtalats. Godkännande av skiss innebär alltså godkännande av allt innehåll.

I det fall vi inte skulle få respons från er inom loppet av 2 veckor under pågående arbete anser vi projektet inaktivt och fakturerar för utfört arbete (timdebitering). Skulle ni sen eventuellt vilja fortsätta projektet vid senare tillfälle kan vi ge ett nytt prisförslag/offert.

Om projektet skulle avbrytas: Den part som av någon anledning beslutar sig för att inte fullfölja projektet och därmed avbryta samarbetet ska skriftligen (via email) meddela detta så fort som möjligt till berörd motpart. Endast arbete som redan utförts före tidpunkten för detta meddelande debiteras då enligt ordinarie timtaxa. Användningsrätt övergår från formfranska till kund enbart för färdigställda originalfiler.

Support som ej är relaterat till pågående projekt: Vi svarar gärna på frågor, ger råd och guidar er via mail/telefon. Om ärendet tar högst 5-10 minuter bjuder vi på det men om det är mer tidskrävande behöver vi debitera arbetstiden (vårt Supportkort kan även användas för detta ändamål).

Websupport: En förutsättning för att vi ska kunna logga in och ge support eller administrera er webbplats är att vi har ett aktivt super user account i backend (raderas det så har vi ingen åtkomst). Vi sköter löpande uppdateringar av programvara om ni har valt att använda vårt ”Supportkort”. Annars ansvarar ni själva för att hålla er programvara uppdaterad. I Supportkortet ingår också licenskostnad för flera extensions utan extra kostnad (som ni annars behöver bekosta själva).

Ansvarsbegränsning: Eventuella intrångsfrågor gällande copyright och varumärke samt avstämningar med övriga aktörer är kundens ansvar. formfranska gör sitt yttersta för att undvika att dylika situationer ska uppstå men kan inte ansvara för detta då det kräver prövning i varje enskilt fall.

Användningsrätten för tryckoriginal, artwork, logotyp och eventuella tillhörande symboler och illustrationer övergår från formfranska AB till kund när betalning för uppdraget mottagits. Logotypen, illustrationerna får inte överlåtas/upplåtas/säljas av till tredje part. Önskar kunden köpa loss arbetsfiler finns möjlighet att förhandla om det.

Under arbetsprocessen vid grafisk formgivning levereras skisser som är copyrightskyddade och ägs av formfranska AB. Dessa skisser får inte användas, spridas eller återskapas.

formfranska AB förbehåller sig rätten att exponera formgivningsarbeten i referens- och portfoliosyfte.

Det är kundens eget ansvar att eventuellt skydda sitt nya varumärke. Vänd er då till PRV.

GDPR: I samband med att formfranska utför uppdrag åt kund kommer relevant kontaktinformation att sparas samt även kommunikation och fakta som rör uppdraget. Skulle kund önska att informationen tas bort går det bra att höra av sig och be om det via mail. Dock måste informationen sparas minst 7 år enligt 7 kap. Bokföringslagen.

Utöver specifikationer här tillämpas ”Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer”, (ALG).


Vad tycker kunderna om formfranska?

Guide i Psykologiska frågor, logotyp

  Sedan många år anlitar jag formfranska som skapat min logotyp och hemsida. Formfranska sköter min företagssida på Facebook samt månatlig bloggpublicering, bevakning och uppgradering av programvaran på min hemsida. formfranska föreslår även förbättringar på eget initiativ. Betalning sker bekvämt och till rabatterat pris via supportkort. Mina förbehållslösa rekommendationer!  

Maj-Britt Lindahl, Guide i Psykologiska frågor, Uppsala

Support

Här får du hjälp med din Joomla webbplats eller andra mindre uppdrag till rabatterat pris! Supportkort är det mest prisvärda alternativet om du behöver hjälp 5 h eller mer per år.

Supporkort!

Kontakt

formfranska AB, Århusgatan 235, 164 45 Kista
+46 708 168855   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Boka telefon/video-möte

Innehar F-skatt.

  Kundportal

Copyright © 2007 - . All rights reserved unless otherwise stated.

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.