• Home
 • Blog
 • Vilken arketyp är ditt varumärke?
Vilken arketyp är ditt varumärke

Vilken arketyp är ditt varumärke?

Arketyper ger dig ett ramverk för att förtydliga ditt varumärkes identitet och karaktär. Det är ett verktyg som hjälper dig kommunicera ditt varumärkes mening på ett konsekvent sätt.

En arketyp är en stereotyp. Den moderna arketypteorin lanserades av psykologen Carl Jung som menade att vi känner igen karaktärerna i folksagor och filmer etc eftersom de väldigt ofta bygger på någon av de 12 arketyperna. Arketyper är universella i tid och rum och kan därför på ett effektivt sätt hjälpa oss förmedla varumärkets mening.

Ett starkt varumärke behöver en tydlig personlighet för att hjälpa potentiella kunder att förstå vad varumärket handlar om. Det är avgörande för hur ditt varumärke kommer att uppfattas. Tänk på att det är enormt viktigt att det inte blir en falsk konstruktion utan en genuin beskrivning. Vilken arketyp ditt varumärke "är" beror på dess sanna "personlighet", egenskaper och värderingar - ditt varumärkes mening.

Enligt Harvard Business School professor Gerald Zaltman tas 95% av våra köpbeslut i vårt undermedvetna. Varumärken med en stark arketypisk personlighet kommer närmare sin målgrupp på ett känslomässigt plan. Det ger ett enormt övertag mot konkurrenterna.

Arketyper är också användbara för att tydliggöra karaktärsdrag och behov hos din målgrupp.

95% av våra köpbeslut
tas i vårt undermedvetna.

När vi jobbar med att ta fram eller omarbeta ett varumärke använder vi oss av arketyper som en del i processen.

De 12 arketyperna

Här är en kort sammanfattning av de 12 arketyperna och deras egenskaper med varumärke (brand strategy) som utgångspunkt.

Arketypen Ruler - Härskare

Ruler - Härskare

Härskaren representerar ledarskap och har en förmåga att styra komplicerade situationer, vilket ofta leder till att saker och ting förbättras. Härskaren är kompetent, förståndig, har starkt självförtroende och trivs med att ta det övergripande ansvaret. Arketypens personlighetsdrag motiverar andra att upprätthålla en hög arbetsstandard.

 • Motto:

  Makt är inte allt. Makt är det enda.

 • Önskan:

  Kontroll.

 • Mål:

  Att skapa en framgångsrik familj eller community.

 • Rädd för:

  Kaos, att bli besegrad.

 • Strategi:

  Utöva makt.

 • Svaghet:

  Auktoritär, kan inte delegera.

 • Styrka:

  Ansvar, ledarskap.

 • Verksamhet:

  Premiumprodukter och tjänster som tex lyxbilar, dyra klockor, lyxhotell.

 • Exempel:

  Louis Vuitton, Mercedes-benz, Rolex.

Arketypen Creator - Skapare

Creator - Skapare

Skaparen vill bidra till nya idéer och motivera andra till kreativitet. Skaparen kännetecknas av dess originalitet, fantasifullhet, uppfinningsförmåga och uttrycksfullhet. Företag som använder sig av skaparen som arketyp utvecklar ofta innovativa tjänster och produkter som tidigare inte existerat.

 • Motto:

  Om du kan tänka ut det så är det möjligt göra det.

 • Önskan:

  Att skapa saker som varar.

 • Mål:

  Att förverkliga en vision.

 • Rädd för:

  Medelmåttigt utförande eller vision.

 • Strategi:

  Utveckla konstnärlig kontroll och skicklighet.

 • Svaghet:

  Perfektionism, dåliga lösningar.

 • Styrka:

  Kreativitet och fantasi.

 • Verksamhet:

  Konst & design, teknologi, marknadsföring.

 • Exempel:

  Lego, Apple, Adobe.

Arketypen Innocent - Oskyldig

Innocent - Oskyldig

Den oskyldige är ofta idealistisk (djup värdegrund) med starka trosuppfattningar och utmanas också av möjligheter att sprida dessa. Arketypens personlighet karaktäriseras av idealism, optimism och hoppfullhet. I svåra situationer visar den oskyldige ofta sig uthållig och sprider en känsla av tillit hos sin omgivning. Företag som använder sig av denna arketyp, övervinner ofta hinder som skulle stoppa andra, då de låter sina handlingar och beslut genomsyras av starka värderingar.

 • Motto:

  Free to be you and me.

 • Önskan:

  Att uppnå paradiset.

 • Mål:

  Att bli lycklig.

 • Rädd för:

  Att bli straffad för att gjort något dåligt eller något fel.

 • Strategi:

  Att göra saker rätt.

 • Svaghet:

  Lite tråkigt naiv och oskuldsfull.

 • Styrka:

  Tillit och optimism.

 • Verksamhet:

  Skönhet, hudvård, färska livsmedel.

 • Exempel:

  Coca-Cola, Dove, Innocent drinks.

Arketypen Sage - Tänkare

Sage - Tänkare

Tänkaren drivs av att finna svar på komplexa och stora frågor. Tänkaren är intelligent, kunnig och reflexiv till sin natur och föredrar därmed att noggrant tänka igenom saker och ting. Arketypen motiverar andra att söka den ultimata sanningen och trivs i situationer där arketypens vishet behövs.

 • Motto:

  Sanningen kommer att göra dig fri.

 • Önskan:

  Att hitta sanningen.

 • Mål:

  Att använda intelligens och analys för att förstå världen.

 • Rädd för:

  Att bli lurad, vilseledd - okunnighet.

 • Strategi:

  Inhämta information och kunskap. självreflektion, förstå tankeprocesser.

 • Svaghet:

  Kan fastna i detaljer och aldrig komma till skott.

 • Styrka:

  Visdom, intelligens.

 • Verksamhet:

  Nyhetskanaler, skolor och universitet, rådgivande verksamheter.

 • Exempel:

  Google, CNN, MIT

Arketypen Explorer - Utforskare

Explorer - Utforskare

Arketypen utforskaren kännetecknas av en stor nyfikenhet och självständighet. Utforskaren är en äventyrlig vandrare som ofta väljer unika banor i livet samt influerar andra att utforska okända områden. Arketypen är mycket ambitiös och tar sig gärna an annorlunda utmaningar som kan leda till nya upptäckter.

 • Motto:

  Stäng inte in mig!

 • Önskan:

  Frihet att hitta sig själv genom att utforska världen.

 • Mål:

  Att få uppleva ett bättre, mer genuint och mer meningsfullt liv.

 • Rädd för:

  Att hamna i ett ekorrhjul, konformitet och inre tomhet.

 • Strategi:

  Att resa, uppleva nya saker och undvika att bli uttråkad.

 • Svaghet:

  Kan börja vandra runt utan mål, misslyckas.

 • Styrka:

  Autonomi, ambition, vara sann mot sig själv.

 • Verksamhet:

  Bilmärken (SUV), utrustning för friluftsliv, äventyrsresor.

 • Exempel:

  Jeep, NASA, The North Face.

Arketypen Hero - Hjälte

Hero - Hjälte

Arketypen hjälten är av sin natur mycket målmedveten och fokuserad. Krigaren strävar också efter att övervinna krävande utmaningar och att influera andra att uppnå sina mål.

 • Motto:

  Om det finns vilja, finns det möjligheter.

 • Önskan:

  Att bevisa sitt värde genom modiga handlingar.

 • Mål:

  Vara extremt skicklig för att kunna förbättra världen.

 • Rädd för:

  Svaghet, känslighet, att vara feg.

 • Strategi:

  Att vara så stark och kompetent som möjligt.

 • Svaghet:

  Arrogans, behöver alltid en kamp att utkämpa.

 • Styrka:

  Kompetens och mod.

 • Verksamhet:

  Sportkläder, sportutrustning, sociala initiativ och hjälporganisationer.

 • Exempel:

  Nike, Adidas, FedEx.

Arketypen Magician - Magiker

Magician - Magiker

Arketypen magikern känner sig fulländad när visioner blir till verklighet. Magikern är förtrollande och inspirerande. Denna arketyp har även en förmåga att uppfatta multidimensionella perspektiv och kan få andra att tro att det omöjliga är möjligt.

 • Motto:

  Jag får saker att hända.

 • Önskan:

  Att förstå universums lagar.

 • Mål:

  Att göra drömmar till verklighet.

 • Rädd för:

  Att orsaka negativa konsekvenser av misstag.

 • Strategi:

  Utveckla en vision och leva enligt den.

 • Svaghet:

  Kan vara manipulativ.

 • Styrka:

  Hitta lösningar som alla vinner på.

 • Verksamhet:

  Underhållning, skönhet, hälsa.

 • Exempel:

  Disney, Sony, MasterCard.

Arketypen Rebel - Rebell

Rebel - Rebell

Rebellen strävar efter att förändra det som han/hon anser behövs förändras i omvärldens nuvarande tillstånd. Rebellens idéer är ofta originella och revolutionerande samt påverkar ofta också andra att tänka i nya banor. Företag som använder sig av rebellen som arketyp är ofta framgångsrika på att utveckla radikala och banbrytande idéer, tjänster och produkter.

 • Motto:

  Regler är till för att brytas.

 • Önskan:

  Hämnd eller revolution.

 • Mål:

  Att omstörta det som inte fungerar.

 • Rädd för:

  Att inte ha inverkan eller effekt.

 • Strategi:

  Revolutionera, bryta normer.

 • Svaghet:

  Kan lätt hamna på den mörka sidan (kriminell).

 • Styrka:

  Fantastisk, anmärkningsvärd, radikalt fri.

 • Verksamhet:

  Auto / moto, aktivism, vissa klädmärken.

 • Exempel:

  PayPal, Harley Davidson, Diesel jeans.

Arketypen Jester - Skämtare

Jester - Skämtare

Skämtaren känner sig fulländad då han/hon får använda sin påhittighet och kvickhet. Personligheten karaktäriseras av spontanitet, lekfullhet och humor. Skämtaren kan influera andra att inse värdet av nöje och tar varje chans att lätta upp hektiska eller tragiska situationer.

 • Motto:

  Man lever bara en gång.

 • Önskan:

  Att njuta maximalt i nuet.

 • Mål:

  Att ha kul och roa sin omgivning.

 • Rädd för:

  Att ha tråkigt eller att tråka ut andra.

 • Strategi:

  Leka, skämta och vara rolig.

 • Svaghet:

  Lättsinnig, slösar bort tiden.

 • Styrka:

  Glädje.

 • Verksamhet:

  Konfektyr, underhållning för barn, öl.

 • Exempel:

  M&M's, Skittles, Old Spice.

Arketypen Lover - Älskare

Lover - Älskare

Arketypen älskaren kännetecknas av att vara passionerad, trogen och uppskattande. Älskaren lägger stor vikt vid relationer och att skapa ömsesidig förståelse. Arketypen tycker även om att hjälpa andra att finna deras respektive unika talanger och strävar ofta efter att förbättra sin livskvalité.

 • Motto:

  Du är den enda.

 • Önskan:

  Intimitet och erfarenhet.

 • Mål:

  Att ha en bra relation till människor, arbete och den omgivning de älskar.

 • Rädd för:

  Att bli ensam och oönskad.

 • Strategi:

  Att vara så attraktiv som möjligt.

 • Svaghet:

  Önskan att vara andra till lags till den grad att man riskerar att förlora sin identitet.

 • Styrka:

  Passion, tacksamhet, uppskattning och engagemang.

 • Verksamhet:

  Kosmetik, smycken, mode.

 • Exempel:

  Chanel, Alfa Romeo, Victoria's secret.

Arketypen Everyman - Medelman

Everyman - Medelman

Medelmannen är empatisk och kännetecknas av en stark vilja att hjälpa andra att passa in i en given grupp. Medelmannen motiverar också andra personer att göra sitt bästa. Vidare tycker medelmannen om att lösa uppkomna problem genom samarbete och känner en stolthet över sitt eget arbete.

 • Motto:

  Alla människor är lika värda.

 • Önskan:

  Att vara tillsammans med andra.

 • Mål:

  Att tillhöra gruppen.

 • Rädd för:

  Att hamna utanför eller att skilja ut sig från gruppen.

 • Strategi:

  Vara vanlig och "down to earth", som alla andra.

 • Svaghet:

  Förlora sig själv för att försöka passa in eller för ytliga relationer.

 • Styrka:

  Realism, empati, anspråkslöshet.

 • Verksamhet:

  Produkter för hem och familj, vardagskläder, snabbmatskedjor.

 • Exempel:

  Budweiser, Wrangler, IKEA.

Arketypen Caregiver - Vårdare

Caregiver - Vårdare

Vårdaren är en arketyp som lyssnar på andras behov och tar på sig ansvaret för att hjälpa till och göra skillnad i andra människors liv.

 • Motto:

  Älska din nästa som dig själv.

 • Önskan:

  Att skydda och hjälpa andra.

 • Mål:

  Att hjälpa andra.

 • Rädd för:

  Att vara självisk och otacksam.

 • Strategi:

  Att göra saker för andra.

 • Svaghet:

  Kan lätt bli martyr och utnyttjad.

 • Styrka:

  Medkänsla och generositet.

 • Verksamhet:

  Sjukvård, non profits, utbildning.

 • Exempel:

  Unicef, WWF, Frälsningsarmén.

Pearson's arketypmodell

En av de mest användbara arketypmodellerna är Carol S. Pearsons system bestående av 12 huvudarketyper. Carol S. Pearson är professor i ledarskap vid University of Maryland College Park.

Pearson's arketypmodell

Vad tycker kunderna om formfranska?

Psykolog Erling Hansen AB, logotyp

  Anna och Formfranska har varit en ovärdelig hjälp för mig att ta fram både logotyp och hemsida som uttrycker mitt företags identitet på ett sätt jag är mycket nöjd med. Mina idéer från början var bitvis oklara, och där har Anna varit en aktiv samarbetspartner som givit mig vägledning som hjälpt mig som kund att utveckla mina idéer till en slutprodukt som verkligen funkar – innehållsmässigt, tekniskt och grafiskt. Kontakten med Anna är alltid bekymmersfri och sympatisk. Jag ger Anna och Formfranska mina allra varmaste rekommendationer! 

Erling Hansen, Psykolog Erling Hansen AB

Support

Här får du hjälp med din Joomla webbplats eller andra mindre uppdrag till rabatterat pris! Supportkort är det mest prisvärda alternativet om du behöver hjälp 5 h eller mer per år.

Supporkort!

Kontakt

formfranska AB, Århusgatan 235, 164 45 Kista
+46 708 168855   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Boka telefon/video-möte

Innehar F-skatt.

  Kundportal

Copyright © 2007 - . All rights reserved unless otherwise stated.

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.