• Hem
  • Blog
  • Göra en kommunika­tions­plan

Göra en kommunika­tions­plan

Strategi för marknadsföring och kommunikation, illustration

För tillverkare och grossister.

Övergripande mål på flera plan

Du som är tillverkare eller grossist behöver tänka på minst tre olika plan i din marknadsföring och kommunikation.

  1. Egen kommunikation/marknadsföring mot distributörer och/eller handeln (riktad mot egna kunder)
  2. Marknadsföringsinsatser för att stödja distributörer (riktad mot handeln och andra återförsäljare).
  3. Marknadsföring/kommunikation mot slutkonsument för att stödja återförsäljarna

För var och en av dessa områden behöver du fråga dig:

Vad vill du uppnå och vilket mål och syfte finns med kommunikationsinsatsen? Öka kännedom, förändra attityd och beteende eller sprida information?

Nulägesanalys

Vilka problem behöver lösas? Vilka behov behöver tillgodoses? Gör en nulägesanalys. Fråga gärna dina kunder (distributörer, återförsäljare) vad de saknar och vad de behöver. Behöver du ta reda på vad dina konkurrenter gör och hur du kan göra det bättre/annorlunda?

Du kan ta hjälp av en SWOT-analys:

  • Strengths - (styrkor)
  • Weaknesses - (svagheter)
  • Opportunities - (möjligheter)
  • Threaths - (hot)

Målgrupp

Som tillverkare eller grossist har du alltså flera olika typer av målgrupper:

Distributörer

Vad har målgruppen för behov och kunskap? Vad vill du att målgruppen ska göra, tycka eller veta? Vilken hjälp behöver de för att marknadsföra dina produkter mot handel och/eller andra återförsäljare?

Handel och/eller andra återförsäljare

Vad har målgruppen för behov och kunskap? Vad vill du att målgruppen ska göra, tycka eller veta? Vilken hjälp behöver de för att marknadsföra dina produkter mot slutkonsument?

Slutkonsument

Vad har målgruppen för behov och kunskap? Vad vill du att målgruppen ska göra, tycka eller veta? Hur kan du kommunicera direkt till slutkonsument för att öka återförsäljarnas omsättning av dina produkter?

Budskap

Budskapet anpassas till respektive målgrupp. Vad ska du säga för att nå fram till målgruppen? Vilket behov har målgruppen? Är budskapen relevanta och anpassade till respektive målgrupp?

Kanal

Var finns respektive målgrupp? Val av kanaler bör utgå från mål och målgrupp. Är sociala media, dagspress, facktidningar, kataloger eller DR etc rätt kanal? Kanske flera kanaler passar för målgruppen?

Vem

Vem kommer budskapet ifrån? Vem ska framstå som avsändare för denna kommunikationsinsats?

När

När i tiden är kampanjen bäst att genomföra för bästa resultat? Hur långa ledtider för kampanjmaterial behöver du räkna med för att veta när arbetet måste inledas för att klara deadline (kolla med alla inblandade)? Behöver kommunikationen repeteras?

Budget

Vad kommer det att kosta och vilka resurser har du för ändamålet?

Uppföljning

Identifiera aktiviteter för löpande uppföljning och avstämning. Hur ska resultat följas upp? Går det att mäta effekterna? En del insatser är enkla att följa upp när det går att utvärdera direkt i försäljningssiffror. Andra värden som tex "brand awareness" är svårare att mäta men mycket värdefulla.

Aktivitetsplaner

Intern aktivitetsplan

När kommunikationsplanen är klar bör även en lättöverskådlig aktivitetsplan för internt bruk tas fram. Använd ett format som är lätt att dela med andra, tex Word eller Excel. Tänk på att involvera alla berörda parter för att få fram realistiska tidplaner för varje aktivitet! Dela aktivitetsplanen med alla som har ett ansvar i något delmoment!

MålgruppAktivitet/kampanjMålProjektgrupp/ansvarBudgetTidplan
Ange målgrupp Namn och beskrivning av aktivitet Målbeskrivning Alla som är involverade och deras ansvarsområde  $$$ Datum för start och dealline. Specifisera gärna tidslinje med olika delmoment.

Extern aktivitetsplan

Det är också bra att göra en aktivitetsplan att presentera för dina distributörer och återförsäljare. Här blir det mer en fråga om att förbereda dem med en tidplan för kampanjer inom det närmaste året eller halvåret. Det stärker deras tilltro visar att de kan räkna med ditt stöd.

Hjälp?

Behöver du hjälp med grafisk design för informationsmaterial som tex sortimentfolder, annonser, kommunikation i sociala media eller liknande?

Kontakta oss och berätta om dina planer!

Kanske vill du också läsa Kampanj & Marknads­föring i flera kanaler

  • Skapad

Vad tycker kunderna om formfranska?

Guide i Psykologiska frågor, logotyp

  Sedan många år anlitar jag formfranska som skapat min logotyp och hemsida. Formfranska sköter min företagssida på Facebook samt månatlig bloggpublicering, bevakning och uppgradering av programvaran på min hemsida. formfranska föreslår även förbättringar på eget initiativ. Betalning sker bekvämt och till rabatterat pris via supportkort. Mina förbehållslösa rekommendationer!  

Maj-Britt Lindahl, Guide i Psykologiska frågor, Uppsala

Support

Här får du hjälp med din Joomla webbplats eller andra mindre uppdrag till rabatterat pris! Supportkort är det mest prisvärda alternativet om du behöver hjälp 5 h eller mer per år.

Supporkort!

Kontakt

formfranska AB, Århusgatan 235, 164 45 Kista
+46 708 168855   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Boka telefon/video-möte

Innehar F-skatt.

  Kundportal

Copyright © 2007 - . All rights reserved unless otherwise stated.

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy policy.